Category Archives: Khu vực

Quận 1

  Diện tích: 7.73 km2

  Mật độ dân số: 43.913 người/km2

Quận 2

  Diện tích: 50 km2

  Mật độ dân số: 3402 người/km2

Quận 3

  Diện tích: 5 km2

  Mật độ dân số: 38.403 người/km2

Quận 4

  Diện tích: 4 km2

  Mật độ dân số: 43.750 người/km2

Quận 5

  Diện tích: 4.27 km2

  Mật độ dân số: 18.370 người/km2

Quận 6

  Diện tích: 7km2

  Mật độ dân số: 38.721 người/km2

Trung tâm Anh Ngữ The English Valley - Thung lũng tiếng anh

Website: www.theenglishvalley.com

Hotline: 0909 80 22 44

Address: 284/25/12 Ly Thuong Kiet st, Ward 14, D.10, HCM City

Thông tin học viên


  [row style="collapse" v_align="middle" padding__sm="0px 0px 0px 0px" padding__md="0px 0px 0px 20px"]

  [col span="2" span__sm="12"]

  [ux_text text_align="left" text_align__sm="center"]

  [/ux_text]

  [/col]
  [col span="4" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="2" span__sm="12"]

  [ux_text text_align__sm="center"]

  [/ux_text]

  [/col]
  [col span="4" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="2" span__sm="12"]

  [ux_text text_align="left" text_align__sm="center"]

  [/ux_text]

  [/col]
  [col span="4" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="2" span__sm="12"]

  [ux_text text_align__sm="center"]

  [/ux_text]

  [/col]
  [col span="4" span__sm="12"]

  [/col]

  [/row]
  [row style="collapse" v_align="middle" h_align="center" padding__md="0px 0px 0px 20px"]

  [col span="3" span__sm="12"]

  [ux_text text_align="left" text_align__sm="center"]

  [/ux_text]

  [/col]
  [col span="9" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="3" span__sm="12"]

  [ux_text text_align="left" text_align__sm="center"]

  [/ux_text]

  [/col]
  [col span="9" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="3" span__sm="12"]

  [ux_text text_align="left" text_align__sm="center"]

  [/ux_text]

  [/col]
  [col span="9" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="3" span__sm="12"]

  [ux_text text_align="left" text_align__sm="center"]

  [/ux_text]

  [/col]
  [col span="9" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="3" span__sm="12"]

  [ux_text text_align="left" text_align__sm="center"]

  [/ux_text]

  [/col]
  [col span="9" span__sm="12"]

  T2-T4T3-T5T7-CNKhác

  [/col]
  [col span="3" span__sm="12"]

  [ux_text text_align="left" text_align__sm="center"]

  [/ux_text]

  [/col]
  [col span="9" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="3" span__sm="12"]

  [ux_text text_align="left" text_align__sm="center"]

  [/ux_text]

  [/col]
  [col span="9" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="3" span__sm="12"]

  [/col]

  [/row]